AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA

  • Her çalışanın görevleri net olarak açıklanmalıdır.
  • Kurumda her çalışan hangi yöneticiye bağlı olduğunu bilmelidir. Kurumda kavram karışıklıkları tehlike ve dedikoduları doğurabilir.
  • İş ortamında standart yaklaşım gereklidir.
  • İş Yaşamının kendi kuralları ve kanunları oluşturulmalıdır
  • Kurallar herkes için geçerli olmalıdır.
  • İş ortamında kalite gereklidir.
  • İş ortamında teknik gelişmeye yer ve değer verilmelidir.
  • İş ortamında kişisel gelişime de önem verilmelidir.
  • İşte eğitim düzenli ve sürekli olmalıdır.
  • İş ortamında doğru açık ve net ödüllendirme kriterleri belirlenmelidir.
  • Şirket sadakati karşılıklı olmalıdır.
  • Şirkette şeffaflık ilkesi önemlidir.
  • Kriz durumlarında şeffaflık arttırılmalıdır. Çalışanları bilgilendirmek kaygılarını gidermek ve enerjilerini işe yönlendirmelerini organize etmek gereklidir.
  • Durum ne olursa olsun en zor durumları dahi iş sahibi kendisi çalışanlarına açıklamalıdır. Siz konuşmazsanız herkes konuşur.
  • Kriz dönemlerinde gelişmeleri, çalışanlarla şeffaf bir biçimde paylaşmak çalışanların iş performansını arttıracaktır.
  • Aile bireylerinin hepsine şirketin faaliyetleri hakkında bilgi verilmeli ve onların görüşleri alınmalıdır.
  • Şirkette başarı eğitimle gelir. Eğitim iyi bir okulla başlar. Meslek içi ve kişisel gelişimle devam eder. Kültür, sanat ve sporla güçlendirilir.
  • İş ortamı, konuşmaya, tartışmaya, sorunları veya soruları dile getirmeye hep açık olmalıdır.
  • Kişi konuşamazsa kendini gergin ve stres içinde hisseder. Bu stres şirket içi ilişkileri bozar, dedikodulara olanak sağlar.
  • Şirket içinde konuşma imkanlarının herkese verilmiş olması onlara özgürlük hissi sağlar.
  • Yazılı iletişim çok önemlidir. Yazılı iletişim kurumsallaşmanın olmazsa olmazıdır. Bu insanları rahatlatır. Üzerlerinden yükleri ve alınganlıkları, kırılganlıkları ortadan kaldırır. Bu tür iletişimin değişken olmaması uygun olacaktır.
  • Çalışanları dinlemek için toplantılar planlanmalıdır. Sistemli, düzenli olan bu toplantıların günleri ve saatleri belirli olmalı, değişmemelidir. Şirketin duyuru panosunda duyurulmalıdır.
  • İş başarısının ve çalışma performansının arttırılması için çalışanların fikirlerini almak için imkanlar oluşturulmalıdır.
  • Çalışanlar iş ortamının daha verimli hale gelebilmesi için yöneticiler çalışanlarının önerilerini almanın yanı sıra çalışanlarla yöneticilerin birlikte olduğu toplantılar, çaylar, piknikler yapılmalıdır. Bu tür pikniklerde kişiler, şirketlerinin yöneticileriyle, sahipleriyle tanışma imkanı bulurlar.
  • Bu düzenli birlikte toplantılar, piknikler, eğitim toplantıları sonucunda kurum kültürü güçlenmiş olur. Değişim, yöneticilerle çalışanların ortak desteğiyle olursa daha kalıcı ve güçlü olacaktır.
  • İdarecilerin ve çalışanların aileleri ve çocuklarıyla iyi yaşayabilmeleri için kurum “aile ve çocuk psikolojisi eğitimi, beslenmesi” gibi konularda eğitimler alabilir.
  • Kurum yöneticilerine ve elemanlarına giyim,kuşam,tutum gibi konularla birlikte güzel konuşma, Türkçe’yi doğru kullanma konularında da eğitimler aldırmak etkili bir yaklaşım olabilmektedir.
  • Şirketinizin kurucusu kimdir ? Şirketi kurarken ne gibi sıkıntılı, sancılı süreçlerden geçmiştir. Bu konularla ilgili sohbet toplantıları, filmler hazırlayabilirsiniz. Kurum kültürünü oluşturan bu tür çalışmalar çalışanları hem gururlandırır hem de onlarda aidiyet duygusu oluşmasını sağlar. Onlarda kendileri bu öyküleri örnek alırlar ya da çocuklarına örnek gösterirler.
  • Kurumlarda çalışan kişinin imajı düzeldikçe kurumun imajı da gelişecektir.
  • Müşterilere yapılacak promosyonların bir altında çalışanlara mal satımı yapılması, yılbaşı, yaş günü veya bayramlarda çalışanlara ufak armağanlar sunulması şirket kültürünü ve sadakatini arttırır.
  • Kurumlar sosyal sorumluluk projesi olarak çalışanlarına toplu sünnet, düğün, gibi aktiviteler yaparak destek verebilmelidirler.
  • Şirket birleşmelerinde veya ayrılmalarında bu durum açıklanmadan önce şirket çalışanlarına bilgilendirme yapmak doğru olacaktır. Birleşme sonucunda personel azaltılacak mı, çalışanlar bu durumdan nasıl etkilenecek bütün bunlar konusunda açık ve kesin bilgiler verilmelidir.
  • Şirketler arası yarışmalar, spor turnuvaları, halk oyunları, veya türküleri ya da tiyatro oyunları sahneye koymak gibi aktiviteler kurumları her zaman motive etmiştir. Yöneticisiyle aynı sahneyi paylaşmak çalışanları keyiflendirecektir.
  • Bireylerin güçlü yönleri verilen eğitimlerle ortaya çıkarılmalıdır.
  • Kurum içi anketler, soru listeleri yapılması şirketi yaşayan, canlı şirket haline getirecektir.
  • Kurumda mesleki eğitimlerde düzenli olarak devam etmelidir. Zaman içerisinde her meslekte yenilikler, yeni metotlar, aletler, çalışma yolları ortaya çıkar. Kurum bu yenilikleri düzenli olarak takip etmelidir.
  • Kuruma güven ve bağlılık her zaman önemli ve kıymetlidir. Yöneticiler çalışanlarının güvenlerini kaybetmemeye dikkat etmelidirler.
  • Kurum içinde dedikodu çıkması tehlikelidir ve yöneticileri zorlar.
  • Kurum içinde ilişkiler, sevgili olma durumları çalışma ortamını gerginleştirebilir.
  • Bazı şirketlerde şirket doktoru ile birlikte çalışacak şirket psikologu bulundurulması projesi uygulamaya konmuştur.
  • Telefonla destek programlarıyla çalışanlar motive edilebilmektedir.
  • Şirketler halkla ilişkiler uzmanlarını psikologlardan seçmeyi tercih etmektedirler.
  • Halkla ilişkiler ve personel müdürlerinin psikolojik destek ve kişi yönetimi eğitimleri almaları daha fazla başarılı olmalarını sağlayabilir.
  • Her kademedeki bireyin kendisini ve diğerlerini somut verilerle anlamasını sağlayan eğitimler yapılmalıdır.
  • Bireyin güçlü yönlerinin tanınmasını sağlayarak kurum içinde bu yönlerin doğru yerlerde kullanılması sağlanmalıdır.
  • Çalışan bireylerin limitli yönlerini tanımlayarak olası çatışmaları önleyebiliriz.
  • Takım kurma çok önemlidir. Doğru kurulmuş takımlarda hem hızlı, hem dikkatli elemanlar birlikte iş birliği içinde çalışmanın yolunu keşfetmişlerdir. Sonuç olarak hep koşan, hızlı elemanlarla şirket götürülmez. Onların yanında onları savaşa hazırlayan sakin bir hazırlama ekibi doğru bütünlüğü sağlayabilecektir.
  • Şirketlerde takım kurma ruhu çok önemlidir.
  • İyi bir takım bilgi ve yetenekleri doğru ayırt etmekle kurulabilir.
  • Bireyin kalıcı özellikleri psikolojik testlerle hızla saptanabilir. Bu yön aynı zamanda gelişim çizgisinin ölçülmesidir.
  • Her dönemde ast-üst ilişkileri önemlidir. Ast- Üst ilişkilerindeki denge bozulmamalıdır.SİTE İÇİ ARAMA
 
Reflü Tedavi Merkezi
 
EĞİTİMLERİMİZ
Kişilere yönelik

İnsan Kaynakları
Yöneticilerine Yönelik

İşadamlarına ve
Yöneticilere Yönelik

Sporculara Yönelik

Yuvalara Yönelik

Rehber Öğretmenlere Yönelik Eğitimler

Okullara ve Öğretmenlere Yönelik
Eğitimler

Psikoloji Uygulama Eğitimleri

Meslek İçi Eğitimler

Özel Hizmetler

Seminerler
   1)Çocuklara Yönelik
   2)Gençlere Yönelik
   3)Yetişkinlere Yönelik
   4)Aile ve Evlilik
   5)Cinsellik Seminerleri
 

ACİL DESTEK HATTI
0533 544 02 75
0212 292 09 49

Bebek Psikolojisi
Çocuk Psikolojisi
Gençlik Psikolojisi
Okul Sorunları
Aile Sorunları
İşyeri Sorunları
Yaşam Kalitesi
Özel Yaşam
Pratik Çözümler
Hayatı Kolaylaştırma Cinsel Danışma
 

İŞTE OLUMSUZ DUYGULARLA BAŞ ETMENİN YOLLARI

 

İNTERNET BAĞIMLISI MIYIM?

 

KRONİK YORGUNLUK

 

POLİTİK OLABİLİRMİSİNİZ?

 

DUYGUSAL ZEKA TESTİ

 

ERKEK CİNSELLİĞİ

 

KLASİK EĞİTİMLERİMİZ

 
 

FİRMALAR İÇİN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Bebek Firmalarına: BEBEK PSİKOLOJİSİ CALL CENTER'I

Çocuk Fırmalarına: ÇOCUK PSİKOLOJİSİ CALL CENTER'I

Gençlik Firmalarına: GENÇLİK PSİKOLOJİSİ CALL CENTER'I  Tüm Firmalara: PSİKOLOJİK DESTEK CALL CENTER'I

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AYIN EĞİTİMLERİ

 
 

KURUMSAL EĞİTİMLER "İnsan Kaynakları"

Kişiliğimiz ve İşimiz
İşte İletişim Becerileri
Girişimcilik Ruhu
İşyerinde Yaratİcİlİk
İş ve Aile İlişkilerimiz
İş ve Çocuklarİmİz
İşte Başarİ
İşte Mutluluk
İşte Performans
İşte Motivasyon
İşte Kendini Yenileme
İşyerinde Stres
 

ÖZEL EĞİTİMLERİMİZ